• My Profile
Login or Sign Up

Emergency aid

Emergency aid

Acil Yardım

Acil Yardım Projelerimizde başta Giyim, Gıda ve Yakacak Yardımları olmak üzere afet, savaş, göçük vb. gibi felaketlerin yaşandığı bölgelere temel yaşamsal ihtiyaçların ulaştırılması.

Share on Social Media